Hukuk Köşesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türk Ticaret Kanunu’nda bazı değişiklikler öngörmektedir. Bu değişikliklere göre, şirketlerin imza yetkililerinin verecekleri imza beyanları bakımından noter onayı zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, anonim ve limited şirketlerin kuruluşlarında da ticari defterlerin ilk tasdikinde ticaret sicilleri yetkilendirilmiştir. Diğer bir ifade ile, noter huzurunda yaptırılan defter açılışları kaldırıldı. Noter onaylı olarak gerçekleştirilen esas sözleşmelerde kaldırılarak, esas sözleşmeler içinde ticaret sicillerde düzenlenmesi gerektiğine dair bir yaklaşım benimsendi. Tüm bunlara ek olarak, limited şirketlerde taahhüt edilen sermayenin dörtte birinin ödenmiş olması zorunluluğu da kaldırıldı.

Kaynakça
http://www.erdem-erdem.av.tr/

Share:

Leave a reply