Kitaplar

CEO Kantarcı

Türkiye’nin ilk CEO’larından biri olan Hazım Kantarcı Sabancı Topluluğunun kurumsal yönetime geçiş sürecini “zorlu bir mücadele” olarak tanımlıyor. Ailenin zamanla genişlemesi ve önemli bir bölümünün şirkette görev almasıyla, Kantarcı, burada ‘ aile mi iş için var, iş mi aile için var sorusunun’ önemine parmak basıyor. Kantarcı Sabancı’daki icraat ve yönetim kurullarının aynı kişilerden oluşmasını durumunu bir kısır döngü olarak tanımlıyor.Kurumsal yönetime geçiş kapsamında aile anayasası hazırlanması sürecinde de Sabancı bünyesinde olan Kantarcı, esas konu olan icraatla yönetim kurulunu ayıramadıklarını ve bu sorunun aşılamamasını geç kalınmasına bağlıyor. Kantarcı’ya göre; “Kurumsallaşma 3. jenerasyon görev almadan önce yapılsaydı,bazı aile fertleri şirket dışında iş kurmaya özendirilseydi, şirket de bu zaaflardan kurtulmuş olurdu,aile de huzurlu olurdu.” diyerek ifade ediyor.Hazım Kantarcı Sabancı holding’de uzmanlıktan başlayıp CEO’luğa kadar yükselen profesyonel kariyerini, 32 yıllık deneyimlerini ve anıları “CEO KANTARCI” adlı kitabında okuyucularıyla paylaşıyor.

Share:

Leave a reply