Hukuk Köşesi

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulamalarında Değişiklik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, şirketlerin elektronik ortamda kaydedilmesini sağlayacakları bilgileri belirledi. Buna göre, şirketler; “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarının biri ya da birkaçına dair bilgileri elektronik ortamda doldurularak kaydedeceklerdir. Bu açıklamalar özellikle aşağıdaki hususlarda ortaya çıkmaktadır. Bunlar;

  • faaliyetlere ilişkin bilgi verilmesi,
  • sermaye artışı veya azalışı, sermaye artışı veya hisse devrine istinaden ödeme yapılması,
  • mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya hisse devri yapması gibi durumlarda söz konusu olur.

Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli şirketler, yabancı yatırımcının iştirak etmesi veya sermaye artışına yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ile kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, doldurarak kaydedilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Kaynakça: http://www.erdem-erdem.av.tr/

Share:

Leave a reply