Tag: kanun

Hukuk Köşesi

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulamalarında Değişiklik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. ...
Hukuk Köşesi

İcra İflas Kanun’da Değişiklik

Konkordato finansal durumu kötüleşmiş olan borçlunun alacaklarını koruyan bir uygulamadır. Konkordato ile borçlarını ödemekle borçlarının ...
Hukuk Köşesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türk Ticaret Kanunu’nda bazı değişiklikler ...