BültenHukuk Köşesi

Aile Şirket Anayasalarının Hukuksal Boyutu

CGS Center BussAc “Aile Şirket Anayasalarının Hukuksal Boyutu” eğitimini
sunmaktadır. Avukat Jülide Işıl Bağatur’un vermiş olduğu eğitim Aile-Şirket Anayasası’nı bütüncü bir bakış açısı ile inceleyerek,hukuksal açıdan nasıl ele alınması ve yazılırken hangi hukuksal alanlar ile ilişkilendirilmesi gerektiğini günlük hayattan örnekler üzerindenaçıklamaktadır.

Eğitimde, aile anayasasının hukuk ile ilişkisi, hukuk olmazsa ortaya çıkabilecek sorunlar, aile şirket anayasasında bütüncül bakış açısı, istisna ve istisnanın istisnası, tereke ve intikal, miras payı ve mal varlığına ilişkin diğer haklar, miras paylaşımı, edinilmiş mallara katılma rejimi, artıkdeğerin takası ve katılım alacağı, ortak olmayan altsoyların saklı paylarının korunması konuları ele alınmıştır.

Share:

Leave a reply