Avrupa’da NEET(Young people not in employment, education or training) olarak tanımlanan çalışmayan ve eğitim görmeyen ve “Kayıp Kuşak” olarak nitelendirilen 15-29 yaş arası 15.6 milyon kişiyi içinde barındıran grubun ekonomiye kaybının tahmini 841 milyar TL olduğunu biliyor musunuz?

 

Share:

Leave a reply