Bunu Biliyor musunuz?

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)

Elektronik posta ile haberleşmenin taraflar arasında teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli bir şekilde yapılabilmesi için ilave güvenlik ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilen kayıtlı elektronik posta (KEP), elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklidir. Yeni TTK ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yasal ve geçerli iletişim aracı olarak kabul görülmüştür. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen KEP uygulaması, tüm e-iş süreçlerini hızlandıracak güvenli bir iletişim altyapısı sunuyor. KEP, ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, sözleşme feshi, ihale, teklif, sözleşme paylaşımı, şirket beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantıçağrıları gibi geri bildirimleri, elektronik ortamda yapabilmeyi sağlıyor ve bu iletileri yasal bir bildirim haline getiriyor.

 

Kaynak: www.tk.gov.tr

 

Share:

Leave a reply