Bunu Biliyor musunuz?

Metacognition

İlk bakışta duygularımızın zaten ortada olduğu düşünülebilir, ancak üzerinde daha dikkatlice durduğumuzda, çoğu kez bir şey hakkında ne hissettiğimizi pek hatırlayamadığımızı, ya da hissettiğimiz şeyi olup bittikten sonra farkettiğimizi görürüz. Bu durum  Üst Biliş (metacognition) olarak nitelendirilmiştir. Metacognition genel olarak bireyin kendi biliş sistemi, yapısı, çalışması hakkındaki bilgisidir. Üst biliş kavramı ilk olarak Flavell tarafından kullanılmış ve “bireyin kendi biliş yapısı ve bu bilginin bilişsel süreçleri kontrol etmek için kullanılması”olarak tanımlanmıştır. Bu bakış açısıyla da, günümüzde, İnsan Kaynakları Yönetiminin neden önem kazandığı açıkça görülmektedir.

 

Share:

Leave a reply