BültenMakale

İç Kontrol’de Kontrol Ortamı ve Risk Değerlendirme (Devam)

Risk Değerlendirme Standardı

Risk değerlendirme uygulanırken, bazı standartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu standartlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Standart – Planlama: İşletme hedeflerine ulaşmak için ihtiyacı olan kaynakları da gösterecek şekilde bir plan oluşturmalıdır. Operasyonlarının ve faaliyetlerinin uygunluğunu, bu plana göre sağlamalıdır.
  • İşletmeler hedeflerine ulaşmak için misyon ve vizyon ortaya koymaları gerekmektedir. Bu kapsamda, stratejik amaçlar ve ölçülebilir performans göstergeleri tanımlanmalı, bu göstergeler değerlendirilmeli ve stratejik plan hazırlanmalıdır.
  • İşletme uhdesinde hazırlanacak olan planda, faaliyetler projeler ve bu faaliyetlerin idame ettirilebilmesi için gereken kaynak ihtiyacı ile performans programları tanımlanmalıdır.
  • Ortaya koyulan stratejik plan ve performans kapsamında bütçeler oluşturulmalıdır.
  • Ortaya koyulan hedeflerin mevzuat başta olmak üzere stratejik plan ve performans ile uygunluğu temin edilmelidir.
  • İşletme geneli ve birimler düzeyinde belirtilen hedefler ölçülebilir ve makul düzeylerde olmalıdır.
 • Standart – Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: İşletmenin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek iç ve dış risklerin tespiti yapılarak, değerlendirilmeli ve alınacak önlemler tespit edilmelidir.
  • İşletme içerisinde periyodik aralıklarla hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek riskler tanımlanmalıdır.
  • İşletme içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin ihtimalleri değerlendirilmelidir.
  • Risklere karşı alınacak önlemler saptanmalıdır.
Share:

Leave a reply