Makale

İş Dünyasında Yarını Kazanmanın Yeni Yol Haritası: MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ

Çekişmesiz Pazar Alanı Yaratmak ve Rekabeti Etkisiz Kılmak’ için son yıllarda iş dünyasının gündemine giren Mavi Okyanus Stratejisi ne demektir?

Mavi okyanus terimi yeni olmasına rağmen, bunu var oluşu yeni değildir. Şimdi yüz yıl öncesini bir düşünün ve kendinize sorun. O zamanlar, otomotiv, müzik kayıt, havacılık, petrokimya sağlık ve yönetim danışmanlığı gibi günümüzün popüler endüstrilerinden kaçı bilinmekteydi? Şimdi ise sadece otuz yıl öncesine bir yolculuk yapalım. Yine milyon dolarlık çok sayıda endüstri yoktu: yatırım fonu, cep telefonu, biyoteknoloji, minivan, snowboard, cofee barlar…vb.  Son olarak da hayal gücümüzü zorlayarak zamanı elli yıl ileriye alalım ve düşünelim şimdi var olmayan kaç endüstri o zaman hayatımıza girecek? Eğer noktaları geçmişe bakarak birleştirirsek, bu sorunun cevabı ‘pek çok’ olmalıdır.

Endüstri tarihi bize pazar evreninin hiçbir zaman sabit kalmadığını, bunun yerine zaman içinde sürekli mavi okyanusların yaratıldığını göstermektedir. Kızıl okyanusta rakipleri geride bırakarak başarıya yüzmek daima önemli olmuştur ve olacaktır. Ancak  rekabetin ötesine geçip, yeni kar ve büyüme fırsatları yakalayanlar, daha açığı mavi okyanuslarda yüzmeyi göze alanlar bu pazarda öne geçip başarıyı yakalayanlardır.

    MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ

Mavi Okyanus stratejisi yeniliği ve değer yaratmayı birarada getirir. Endüstrinin rekabetine konu olan faktörleri ortadan kaldırarak ve azaltarak maliyet düşürülür. Endüstri tarafından hiç sunulmayan öğeler artırılarak ve yaratılarak alıcı değeri yükseltilir.  Zamanla üstün değerin meydan getirdiği yüksek satış hacmine bağlı olarak ölçek ekonomileri etki göstermeye başladıkça maliyetler daha da düşer.

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme, artan endüstriyel verimlilik rekabete dayalı “Kızıl Okyanus Stratejisi” (geleneksel) sürdürülebilirliğin sağlanmasında yetersiz kalabilmektedir. Diğer taraftan inovasyona dayalı büyük resme odaklanan, mevcut talebin ötesini hedefleyen, stratejik sırayı doğru belirleyen, organizasyonel engelleri aşan, uygulamayı stratejiyle belirleyen “Mavi Okyanus Stratejisi” değer yenileme anlayışını getirmektedir.

Geleneksel) Kızıl Okyanus Stratejisi ise rekabete dayalı fiyat maliyet eksenli olup, bir endüstrinin yapısal şartlarının önceden belirlenmiş olduğunu ve şirketlerin bu şartlar içinde yarışmak zorunda kaldığını farz eder.

Kızıl okyanusta sıkışıp kalan şirketin açık ve zımni stratejisi, maliyete ve kaliteye dayanarak rekabette önde olmayı deneme eğilimidir. Şirket şans eseri kendiliğinden büyüyen bir endüstri alanında olmanın avantajından yararlanamadığı takdirde, bu durum yavaş büyümeye işaret eder.

Mavi Okyanus Stratejisi

Chan Kim & Renee Mauborgne
(Ekim, 2010)

 

 

Share:

Leave a reply