BültenMakale

Çalışanlarınızın Performansını Doğru Ölçün

Eski alışkanlıklardan kurtulmak kolay değildir. Ancak, değişimin hayatın her anını etkilediği günümüzde iş hayatı da daha dinam

ik bir boyut kazanmaya başlamıştır. Bu durum çalışma şartlarını ve çalışanı da doğrudan etkilemektedir. Bir şirket sahibinin “Çalışanın iş süresince ne yaptığını nasıl ölçeceğim?” sorusuna verilecek cevap aslında tek değildir. Hedeflerle yönetim, günümüz iş dünyasında en gözde yaklaşım olsa da özellikle orta ölçekli işletmelerde yalnızca yıl sonundaki sonuç değil, yıl boyunca yapılan her türlü faaliyet performansın bir parçası olmaktadır. Bu da performansı yıl sonunda ölçmekle değil, yıl boyunca yönetmekten geçmektedir. Yılın başında belirlenen performans hedeflerinin amacı, yıl boyunca çalışanın yöneticisiyle birlikte hedefe ulaşabilmek için gösterdiği çabanın yönlendirilmesidir.  Burada çok sayıda yaklaşım bulunmaktadır. En iyi performans değerlendirme sistemi sizin şirketiniz için en doğrusu olmayabilir.

Burada önemli olan şirkette hedeflerle yönetimin kurum kültürü haline gelmesi ve çalışanların hedef doğrultusunda faaliyet göstermesidir.

Performans değerlendirme yılda bir veya iki kez yapılabilir. Çalışanların merakla beklediği bu dönemin sonunda mutlaka geri bildirim verilmesi gerekmektedir. Bu özellikle beyaz yaka çalışanlar başta olmak üzere çalışanın yönetici ile birlikte oturup değerlendirme yaptığı, iyi ve eksik noktalarını açıklıkla görebildiği, ancak sonunda iyi ayrıldığı bir görüşme olmalıdır.

Performans değerlendirme üç ana konuya çıktı sağlamalıdır;

Performans değerlendirmede sadece başarıyı değil, potansiyeli de ölçün.

Özellikle yöneticilerin performans değerlendirme döneminde çalışanlarını dikkatlice değerlendirmeleri ve yüksek potansiyelde olan çalışanları doğru tespit ederek bunu iş verimine dönüştürecek planlamayı üst yönetimin insan kaynakları ile paylaşması önemlidir.

Başarılı çalışanların kariyerlerini doğru çizin.

Performans değerlendirme sonuçları yalnızca maddi değildir. Hedefini tutturan ve kurum kültürünü benimseyen çalışanlara iyi bir kariyer planlaması yapılmalıdır ki, başarı ve uyum şirket genelinde özendirici olsun.

Yeterli başarıyı gösteremeyen ancak nitelikli çalışanı eğitimle destekleyin.

Çalışanların başarılı olamama nedenlerini iyi anlamak önemlidir. Kurum kültürünü benimsemiş, yetkin ancak yıl içerisinde yeterli başarıyı gösteremeyen çalışanların eksik olduğu yerleri belirleyip, şirket genelinde eğitim programı hazırlamak ve bir sonraki yıl eğitimlerin etkilerini gözlemlemek gerekmektedir.

 

Aytuğba Baraz Koç, MSc

Stratejik Planlama ve İnsan Kaynakları Koordinatörü

Share:

Leave a reply