BültenHukuk Köşesi

Türkiye’de Önem Kazanan Yeni Mevzuat: Bilişim Hukuku

Bilişim hukukunun irtibatlı olduğu hukuk dallarının çok olması nedeniyle, bilişim hukukunu düzenleyen tek bir kanun ve buna bağlı tali mevzuat bulunmamaktadır. Bilişim hukukunu oluşturan mevzuat, birçok kanunun içine serpiştirilmiş ve bu nedenle dağınık bir görüntü sergilemektedir. Yine de bu dağınık görüntüyü “bünyesinde bilişim hukukunu ilgilendiren normlar bulunduran mevzuat” ve “bünyesinde doğrudan internet ortamını veya bilişim alanını düzenlemeye yönelik normlar bulunduran mevzuat” olarak iki alt başlık altında toplamak mümkündür. Haftaya 5651 ve 5369 sayılı kanunlarla ilgili yazımız devam edecek.

Share:

Leave a reply