Bunu Biliyor musunuz?

Yarışmacı Piyasa Teorisi

    Piyasada faaliyet gösteren firmalar yalnızca, faaliyet gösteren diğer firmaların rekabet baskısı ile karşı karşıya değildir, aynı zamanda bu piyasaya girme düşüncesinde olan firmaların da olması sebebiyle davranışlarında bir kısıtlama söz konusu olmaktadır. Bu teoriye göre, piyasaya giriş ve çıkışlar serbest olduğu sürece tekel veya oligopol olan firmalar en etkin firmalardır. Bu etkinlik nedeni ile hala varlıklarını sürdürebilmektedirler. Bu nedenle, tekel ya da oligopol piyasalarda faaliyet gösteren bu firmalarda, piyasaya giriş-çıkışlar serbest olduğu sürece sahip oldukları pazar güçleri herhangi bir olumsuzluğa neden olmamaktadır.

Kaynakça:  http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00454.pdf

 

Share:

Leave a reply