Bunu Biliyor musunuz?

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri, insan, teknolojisistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya getiren akademik bir alandır. Yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak için, değişik yerlerdeki bilgilerin toparlanarak, bütün halinde sunmak, Yönetim Bilişim Sistemleri’nin en önemli görevlerinden biridir. Bilgi günümüz toplumlarında stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Bu açıdan düşündüğümüzde bilginin yönetilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda yönetim bilişim sistemleri; bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi ve yayılmasında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla bize iki dünyanın birleşimini sunuyor. Bu birleşen iki unsur; İşletme ve Bilgisayar Mühendisliğidir. Bilgisayar sistemleriyle elde edilen bilgileri, işletmenin içindeki işlere, yönetim fonksiyonlarına, iş süreçlerine, işletme problemlerine aktarıyor. Yönetim Bilişim Sistemleri bu noktada teknolojiyi bir araç değil bir sonuç olarak kullanıyor.

 Jira

Jira, Java ile geliştirilmiş web tabanlı, iş takip, hata takip ve proje yönetim aracıdır. Jira yaygın olarak sorun izleme platformu olarak bilinir ve dünya çapında 23.000’in üzerinde firma tarafından; yazılım, yardım masaları, proje çalışmaları, ve envanter de dahil olmak üzere her şeyi takip etmek için kullanılabilen zengin bir iş akışı yönetim platformudur.

Vtiger

Vtiger CRM, her büyüklükteki işletmeler için geliştirilmiş, Apache, MySQL ve PHP sunucusu ortamlarında çalışan açık kaynak kodlu ve bir CRM çözümüdür.

İşletmelerin mevcut müşterilerini korumaları, gelecekte müşteri sadakati oluşturmaları açısından müşteri bilgilerini kayıt altında tutarak işletme davranışlarını gelitştirmeye Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) denilir.

 Qlik View

QlikView İş Keşif ve Analiz Platformu, iş zekası çözümlerinin iş birimleri için olması gerektiği inancıyla, karar verme süreçlerini mümkün olduğunca basitleştirme prensibine odaklanmış ve böylece geleneksel iş zekası platformlarının karmaşık, hantal, yönetilmesi ve kullanılması zor yaklaşımına alternatif oluşturmuştur.

QlikView iş zekası portalına bağlanan kullanıcılar sadece kendi yetkileri dahilindeki dökümanları görmekte ve bir dökümanı açtıklarında sadece kendi yetkilerindeki veri kümesi üzerinde çalışabilmektedir. Böylece bir şube/bayi ağına sahip bir kurumda, her şube sadece kendi şube/bayi bilgisini görebilmekte ve diğer şube/bayilerin bilgilerini görememektedir.

Igrafx

IGrafx sistemi, kurum stratejileri doğrultusunda tüm iş süreçlerinin modellenmesi, iyileştirilmesi, raporlanması ve tüm fonksiyonların entegre yönetimini sağlayan bir iş yazılımıdır

 Bilişim BI

Bilişim İş Zekası Sistemi kolay kullanılır, görsel bakımdan zengin raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, farklı veri kaynaklarını birleştirerek yöneticilere çok boyutlu bir görüş sağlayan, özgün bir yazılım sistemidir.

Bilişim İş Zekası Sistemi çevik iş zekası yaklaşımıyla geliştirilmiş olup, geleneksel iş zekası sistemlerindeki uzun devreye alma süreçlerini kısaltmayı ve teknik bilgi gerektiren mühendislik süreçlerini en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Tüm bileşenleri sınanmış en güvenilir web tabanlı teknolojilerle geliştirilmiş olan Bilişim İş Zekası Sistemi ileri görsel özellikleri ile verilerin değerli bilgilere dönüştürülmesini sağlar.

Bilişim İş Zekası Sistemi, geleneksel iş zekası sistemlerinden farklı bir biçimde özellikle KOBİ’lere yönelik olarak yenilikçi bir anlayış ve mimari çözümler içermektedir.

Share:

Leave a reply