BültenMakale

Uzun Kuyruk Teorisi ve Dijitalleşme

Chris Anderson tarafından ortaya atılan uzun kuyruk modeli çok miktarda satılan az ürün yerine az miktarda satılan çok ürünü ifade eder. Bu modeller nispeten nadir satılan çok sayıda niş ürün satmaya odaklanır. Niş ürünlerin bir arada satışı, gelirin çoğunun birkaç iyi satan üründen elde edildiği geleneksel modeldeki kadar parlak sonuçlar yaratabilir. Uzun kuyruk iş modelinin, envanter maliyeti düşüktür ve niş içeriğin ilgili alıcılara hızlıca sunulmasını sağlamak için güçlü platformlara ihtiyaç duyarlar. Anderson, 2004 yılından beri uzun kuyrukla ilgili yaptığı çalışmalarda esas olarak dijitalleşmenin fiziksel dünyadaki piyasaları nasıl değiştirdiği üzerinde durmakta ve bunun ekonomik ve toplumsal sonuçlarını analiz etmektedir.

Uzun kuyruk pazarlama yaklaşımı, daha fazla insana daha fazla mal ve hizmet sunma imkanı sağlayan iletişim teknolojileri ve sosyal ağ gelişmeleri sayesinde başarılı olmaktadır. İnternet, fiziksel engelleri ve pazarlama maliyetlerini ortadan kaldırarak, her şeyin piyasaya açılmasına imkan sağlamıştır. Kağıt ve sayfalar gibi fiziksel sınırlılıkların olmaması, dağıtımın kolay ve serbest olması, tek ihtiyacın internete bağlı bir sunucu olması vb. unsurlar internet kullanımını bu anlamda artıran en önemli faktörlerdir. İnternet yayıncılığı araçları daha ucuz ve kolay erişilebilir hale gelmiştir.

Anderson uzun kuyruk pazarlama modelini oluşturduğu yazısında tedarik kısmını geliştirmeye yönelik üç kural önermiştir;

  1. Çeşit Bulundurulması: İşletmeler için bunun anlamı yan etkinlikler ve hizmetler de dahil olmak üzere teklif çeşitliliğinin artırılması ve mevcut etkinliklerden ve hizmetlerden faydalanılması için alternatif yöntemler geliştirilmesidir.
  2. Fiyatları Düşürülmesi: Bunun anlamı ürünlerin gerçek maliyeti üzerine konulan uygun bir karla satılmasıdır. Müşterilere herhangi bir aracı olmadan pazarlama yapılması maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olabilir ve bu ücretlendirmeye dürüst bir şekilde yansıtılmalıdır.
  3. Kolay Ulaşılabilirlik: Şirketin websitesinin kullanılabilmesiyle ve web üzerindeki geniş kapsamlı varlığıyla ilgilidir. Arama sorguları ne kadar açıksa, müşterinin bir niş ürününü bulması o kadar kolay olur.

Yazar, geliştirdiği kuramı açıklamak için müzik albümlerinin parakende satışı örneğini kullanmakta ve belli bir yerde, belli bir zaman diliminde satılanalbüm sayısını, albüm adlarıyla birlikte bir grafik üzerinde göstermektedir. Bir müzik marketinin toplam satış gelirinin çok önemli bir bölümü az sayıdaki popüler albümden elde etmektedir. Grafikten de takip edilebileceği üzere, eğrinin sol tarafı bu tür albümlerin hakimiyeti altındadır. Eğrinin sağına doğru gidildiğinde ise albüm satışları giderek azalmakta ve sıfıra yaklaşmaktadır. Ancak bu eğri, insanların daha az popüler olan albümleri almalarını engelleyecek yapay engeller olmadığı takdirde hiçbir zaman sıfırlanmamakta, uzun bir kuyruk oluşturarak sonsuza doğru uzamaktadır. Albüm satışları örneğindeki yapay engel, müzik marketlerdeki fiziksel raf alanlarıdır. Bu alanlar sınırlı ve pahalıdır, bir albümün raf maliyetini karşılayabilmesi için mutlaka belli bir sayının üzerinde satış yapması gerekmektedir. Bu nedenle müzik marketlerde yer alan albümler, yalnızca çok satanlarla sınırlı kalmaktadır.

Share:

Leave a reply