BültenMakale

Adam SMITH

Ekonomi Düşünürü ve Filozof

Adam Smith, 16 Haziran 1723 tarihinde İskoçya’nın Kirkcaldy şehrinde doğdu. Glasgow Üniversitesi’nde öğrenim gördü ve daha sonra Balliol Koleji, Oxford’da ders vermeye başladı. Smith, ekonomi, ahlak felsefesi ve siyaset üzerine yaptığı derinlemesine çalışmalarla tanındı. Başlıca eseri “Ulusların Zenginliği” (The Wealth of Nations) adlı kitabıdır, bu eser 1776’da yayımlandı ve ekonomi teorisi alanında devrim yaratarak serbest piyasa ekonomisinin temellerini attı [1].

Smith’in ekonomi düşüncesi, bireysel çıkarların serbest piyasada toplumun refahı için en iyi şekilde hizmet edeceği fikrine dayanır. Ona göre, piyasaların doğal bir düzeni vardır ve bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda serbestçe ticaret yapmalarına izin verildiğinde, toplumun genel refahını artırır [1].

Adam Smith, 17 Temmuz 1790 tarihinde öldü, ancak fikirleri ve eserleri çağlarını aşarak modern ekonomi teorilerine ilham vermeye devam etmektedir. Onun düşünceleri, ekonomi politikaları ve serbest piyasa ekonomisi üzerindeki etkisi uzun yıllardır devam etmektedir.

Katkıları ve Etkileri:

  • Smith, serbest piyasa ekonomisinin savunucusu olarak bilinir ve rekabetin, özel mülkiyetin ve serbest ticaretin toplumun refahını artıracağını savunur.
  • “Görünmez El” (Invisible Hand) kavramını ortaya atarak, bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda yaptıkları ekonomik faaliyetlerin toplumun iyiliği için çalışabileceğini açıklar.
  • Ekonomi ve felsefe alanlarındaki bu önemli katkıları, günümüzde hala ekonomi biliminin temelini oluşturur.
Share:

Leave a reply