BültenMakale

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans, özel sektör ve kamu sektörü kuruluşlarının yabancı para fonlarının akışı ve kullanımına dair aldıkları ve uyguladıkları kararlar, ilke ve işlemleri inceleyen bir İşletme ve Ekonomi disiplinidir. 

Son dönemdeki hızlı bilişim teknolojisi gelişmeleri ve hükümetlerin serbestleşme yönündeki politikaları, ticari ve mali küreselleşme süreçlerini önemli ölçüde hızlandırmıştır. Bu nedenle ülkeler arasındaki fon hareketleri hem hız kazanmış, hem de tür ve nitelik bakımından karmaşık bir hale gelmiştir. Bu gelişmeler, Uluslararası Finans konularının bilimsel yöntemlerle incelenmesine olan gerekliliği daha da vurgulamıştır.

Mali fon işlemleri iki farklı açıdan ele alınabilir: birincisi, fon sahiplerinin fonlarını elde edecekleri getiri karşılığında ihtiyaç duyan özel veya kamu kuruluşlarına sunmalarıdır. Bu açıdan bakıldığında, işlemler fon sahipleri için bir mali yatırımı temsil eder. Diğer yönünde ise, fonları talep eden bireyler veya kuruluşlar, belirli bir bedel karşılığında bu fonları alırlar. Bireysel olarak bakıldığında, finansal yatırımcılar ile finansal kaynak kullanıcılarının çıkarları doğal olarak çatışır. Yatırımcılar, belirli risk koşulları altında mümkün olan en yüksek getiriyi elde etmeye çalışırken, fon kullanıcıları bu fonları en düşük maliyetle temin etmeyi amaçlarlar.

Share:

Leave a reply