Bunu Biliyor musunuz?

Tek Pay Sahipli Anonim Şirket Kurmak

Tek pay sahipli anonim şirket kuruluşu ile birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket kuruluşları arasında ilgili ticaret sicil memurluğuna verilen belgeler bakımından bir fark yoktur. Anonim şirketin tek pay sahipliğinden çıkması halinde de ticaret siciline bildirim, tescil ve ilan gerekir. Türk Ticaret Kanunu’nda, tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kuruluna veya toplanmasına ilişkin bir fark veya istisna yoktur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun tek pay sahipliğine izin vermesi Türk Ticaret Kanunun getirdiği önemli bir yeniliktir ve son yıllarda tek pay sahipli anonim şirket kuruluşları önem ve hacim kazanmıştır. Anonim şirkette, pay sahiplerinin arasında meydana gelmesi muhtemel anlaşmazlıkları çözebilmek, konusunda bilgili kişilerin tek pay sahibi olarak kendi şirketlerini kurabilmeleri ve yönetebilmeleri ve bir şirkette genel kurulun daha verimli işleyebilmesi adına önemlidir.

Kaynak:
http://www.erdem-erdem.av.tr/

Share:

Leave a reply