Bunu Biliyor musunuz?

Şirketin hisse devirlerinde red hakları

Borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylarla ilgili red sebepleri olarak;

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunun 493. Maddesine göre, paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmemişse, şirket, payları edinen kişiye,  sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. Buradan anlaşılacağı üzere, yeni Türk Ticaret Kanunu, kurucudan sonra, şirketin dağılmasını istemiyor.

 

Share:

Leave a reply