Hukuk Köşesi

Şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüklerinde imzalanması hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

İlgili tebliğe göre; şirket kuruluş sözleşmeleri MERSİS’te hazırlanacaktır. Şirket ortakları tarafından şirketin kurulacağı yerin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün huzurunda kendileri veya kanuni temsilcileri tarafından imzalanacaktır. Kurucuların veya temsilciler okur – yazar olmaması, Türkçe bilmemesi, işitme görme veya konuşma engelli olması durumunda ise ancak sözleşmeler noter huzurunda imzalanacaktır.

Share:

Leave a reply