BültenPiyasadan Haberler

Sermaye Piyasalarından Haberler

Anonim Şirketlerde Organ Eksikliği

6102 sayılı TTK’nın 530. maddesi uyarınca uzun süreen beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanamaması halinde, şirketin feshini öngörür. Yönetim kurulunun sona erdiği halde tekrar seçilmemiş olması, boşalan üyeliğin yeniden doldurma imkanının olmaması, yönetim kurulunun hiç ya da yeterince toplanamaması durumlarında yönetim kurulunun olmadığı kabul edilir. Yönetim kuruluna ek olarak, ayrıca, bağımsız denetime tabi şirketler ile halka açık şirketlerde riskin erken saptanması komitesi de değerlendirilmesi gereken bir diğer organdır.
Yönetim kurulunun toplanamaması genel kurulunda toplantıya çağrılamamasına sebep olabilir. Ek olarak da TTK’da belirtilmiş olan toplantı nisaplarının sağlanamaması sebebiyle de genel kurul toplanamayabilir. Burada 6102 sayılı TTK’nın 530. maddesine göre önemli olan bu tip bir toplanamama halinin süreklilik göstermesidir. Ancak, süreklilik sözkonusu olduğu takdirde şirketin feshine karar verilebilir. Buradaki süreklilik “uzun süreden beri” ifadesinin ne kadarlık bir süreyi kapsadığının takdiri mahkeme sürecinde hakime bırakılmıştır. Şirketin feshine karar verilmeden önce, yönetim kurulu dinlenmeli ve süre tanınarak şirketin mevzuata uygun hale getirilmesine dair bir şans vermelidir. Bu süre zarfında da eğer durum toparlanamazsa, şirketin feshine karar verilir.
Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/anonim-sirketlerde-organlarin-eksikligi/

Esnek Opsiyon Sözleşmeleri

Opsiyon sözleşmesi, iki taraf arasında yapılan ve alıcıya, ödeyeceği belli bir tutar (opsiyon primi) karşılığında, belirli bir vadeye kadar (veya belirli bir vadede), bugünden belirlenen bir fiyat (kullanım fiyatı) üzerinden opsiyona dayanak teşkil eden bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi satın alma veya satma hakkı tanıyan, satıcıya da alıcının bu sözleşmeden doğan hakkını kullanması durumunda sözleşmeye dayanak teşkil eden malı,kıymeti, veya finansal göstergeyi satma veya alma yükümlülüğü getiren sözleşmelerdir.
Mayıs 2019’dan itibaren Borsa İstanbul’da kullanım fiyatı ve vade tarihi yatırımcılar tarafından belirlenebilen esnek opsiyon sözleşmeleri “Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası”nda işlem görmeye başlamıştır.
Kaynak: https://www.borsaistanbul.com/

Emeklilik Yatırım Fonlarında Değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu meklilik yatırım fonlarında değişiklik yapmıştır. Bu değişikliğe göre;
. Standart fonların portföyünün asgari %10’unun BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,
. Para piyasası fonlarının portföyünün asgari %25’inin devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma
yönlendirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Kaynak: https://www.spk.gov.tr/

Share:

Leave a reply