BültenPiyasadan Haberler

Sermaye Piyasalarından Haberler

Kar Dağıtım Kararı Süresi Uzatıldı.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici madde 13’nin 1. fıkrasına göre Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez” hükmü yer almaktadır. 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’nin 2948 sayılı kararına göre burada belirtilen süre 3 ay daha uzatılmıştır. Bu karar ile birlikte şirketler kar dağıtımına Aralık sonuna kadar karar verebilecektir.

İpotek Finansmanı Kuruluşlarına Düzenleme Yapıldı.

İpotek finansmanı kuruluşlarının kuruluş izin başvurularının SPK tarafından değerlendirilecektir. Kuruluşların başlangıç sermayesinin en az 50 milyon liraya olması gerekmektedir. Ayrıca, SPK tarafından çıkarılan tebliğ çerçevesinde yönetim ve organizasyon yapısı ile yönetici ve personele ilişkin şartlar bölümlerine de yeni maddeler eklenmiştir. Ek olarak, İpotek finansmanı kuruluşlarının 6 ay içinde kuruluş şartlarına uyum sağlaması için SPK’ye başvurması zorunlu kılınmıştır.

Gayrimenkul raporu yayımlandı.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde irdelediği “GYODER Gösterge” Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-2. Çeyrek Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre, 2019 yılının ilk yarısında toplam 505 bin olan konut satışı, 2020 yılının aynı döneminde 624 bin adede ulaşarak yüzde 23,5’lik bir artış sağladı. 2020 yılının ilk yarısı itibarıyla 226 bin adede ulaşan ipotekli konut satışında, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 221’lik artış yaşandı.

Share:

Leave a reply