BültenPiyasadan Haberler

Sermaye Piyasalarından Haberler

Beyannamelerin Verilme Süresinde Düzenleme

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke Covid-19 pandemisinden etkilenmiştir.

Etkilenen işletmelere yönelik olarak vergilerde de birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler kapsamında, 518 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24.03.2020 tarihinde 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır.

Tebliğ ile birlikte, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken;

 • Muhtasar beyannamelerin (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) verilme ve ödeme süreleri,
 • Katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri,
 • Form Ba, Bs bildirimlerinin verilme süreleri,
 • e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatılmıştır.

Süre uzatımından;

 • Gelir vergisi mükelleflerinin tamamı,
 • Kurumlar vergisi mükelleflerinden tebliğde belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler,
 • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler yararlanabilecektir.

Süre uzatımından yararlanabilecek olan sektörler ise;

 • Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri
 • Demir Çelik ve Metal Sanayii
 • Otomotiv
 • Lojistik-Ulaşım
 • Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri
 • Konaklama
 • Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
 • Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri
 • Etkinlik ve Organizasyon’dur.

Kısa Çalışma Ödeneği

Herkesin son günler konuştuğu kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması olarak tanımlanabilir. Çalışma süresinin azaltılmasının yanı sıra işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması halinde de geçerlidir. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

İşçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için bazı koşulları sağlayabiliyor olması gerekmektedir. Bunlar;

 • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak
 • inceleme sonucu uygun bulunması,
 • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
 • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunmasıdır.
Share:

Leave a reply