BültenPiyasadan Haberler

Sermaye Piyasalarından Haberler

Kitle Fonlaması ile Girişimcilere Yeni Finansman İmkanı Sağlandı.

2017 yılında yasal düzenlemesi yapılan kitle fonlaması, 03.10.2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kitle fonlaması ile birlikte başlangıç düzeyindeki girişimler sermaye ihtiyacını gidermek için halktan para toplayabilecektir.

Girişimciler ile bireysel yatırımcılar internet üzerindeki platformda bir araya geleceklerdir. SPK’dan izin alan platformlar kitle fonlamasına aracılık edebilecek olup, kendi bünyelerinde oluşturacakları en az üçer kişilik yatırım komitelerinin inceleyeceği ve kriterlere uygun girişimler fon toplayabilecektir. Risklerin sınırlandırılması için yatırımcılar 20 bin lira ile girişimcisinin gelir düzeyine göre 100 bin liraya kadar yatırım yapabilecektir.

Kaynakça: https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Dosya/20191003/0

Turizm Payı Beyannamesi Yürürlüğe Girdi.

11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payı beyannamesi yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler, anılan Kanunun aynı maddesinde belirtilen oranlarda hesaplanan turizm payını Turizm Payı Beyannamesi ile beyan etmekle yükümlüdür.

Turizm payı;

  • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
  • Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
  • Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
  • Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
  • Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde edilen net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

Üçer aylık periyodlarla hazırlanacak olan beyannameler, beyan dönemini takip eden ayın son günü verilecektir.

Kaynak: http://www.asmmmo.org.tr/haber-detay/turizm-payi-beyannamesi-genel-tebligi-sira-no-1/3658

Share:

Leave a reply