Bunu Biliyor musunuz?

Sanayi 4.0 nedir?

1780 ile 1830 tarihleri arasında, makineleşme  ve buhar gücünün ortaya çıkmasıyla, 1. Sanayi   Devrimi yaşanmıştır. 1890 ile 1930 yılları arasında, uzmanlaşmanın artması, elektriğin yaygın olarak  kullanılmaya başlanması ve üretim hatlarının doğuşu seri üretimin gelişmesine sebep olmuştur. Bu gelişmeler yüzünden, bu dönem 2. sanayi devrimi olarak nitelendirilmektedir. 1990 ile 2010 tarihlerinde ise bilgisayar teknolojisindeki hızlı adımlar ve paralelinde otomasyon sistemlerinin gelişim göstermesi 3. sanayi devriminin yaşanmasına sebep olmuştur.  2011 yılında  başlayan ve 2020 yılına kadar devam edeceği varsayılan, 4. sanayi devriminde ise kendini yönetebilen üretim süreçlerinin hayata geçirilmesi öngörülmüştür. Bu süreçler ancak bilgisayara dayalı fiziksel sistemlerin veya nesnelerin interneti ile mümkün olabilecektir.  Farklı kaynaklarda farklı tarihler belirtilmiş olsa bile, içerisinde bulunduğumuz dönem 4. sanayi devriminin ortalarında olduğumuzu göstermektedir.

Share:

Leave a reply