BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcına İlişkin Süre Uzatımı

Bilindiği üzere, 30721 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı alanlarda KDV ve ÖTV oranları sıfıra indirilmiştir. Bunlardan;

  • Tapu harçlarında uygulanan oran ile,
  • Konut ve işyeri teslimlerinde uygulanan oranın süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Mobilyalardaki KDV oranı, bazı motorlu taşıtların hem KDV hem de ÖTV oranı, beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aletlerindeki %0 ÖTV oranı ve son olarak bazı motosikletler için uygulanan %0 ÖTV uygulaması 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Beyanname Verilme Süreleri ve Ödeme Sürelerinde Değişiklik

29 Mart 2019 tarihindeki VUK-115/2019-5 sayılı vergi usul kanunu sirküleri kapsamında 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri, yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.

Nisan ayından itibaren geçerli olacak olan Gelir Vergisi Kanunun 67. maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunun 15. ve 30. maddesi kapsamında verilenler, Muhtasar ve Prim Hizmet beyannameleri de dahil olmak üzere Muhtasar Beyanname, Damga Vergisi Beyannamesi, Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi verilme süreleri son ödeme günü bitimine kadar uzatılmıştır.

Elektronik Finansal Raporlama

Bağımsız denetime tabi şirketlerin hazırladığı ve bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tabloların finansal analizlerini yapabilmek amacıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Elektronik Finansal Raporlama (EFR) başlatılmıştır.

Mevcut durumda, denetçi raporu ile birlikte denetimden geçmiş olan finansal tablolar bağımsız denetim şirketleri ya da denetçiler tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na bildirilmektedir. Elektronik Finansal Raporlama ile birlikte entegre bir sistem hazırlanmış olup, şirketlere herhangi bir ek sorumluluk vermeden TFRS’ye göre hazırlanan tüm tablolar excel formatında sisteme yüklenecektir.

  • Şirketlerin mevcut ekonomik durumları görülebilecek,
  • Finansal analizler ile ekonomik değerlendirmeler yapılabilecek,
  • NACE kodları ile sektör analizleri yapılabilecek,
  • Sektör ya da şirketlere ilişkin riskler erkenden tespit edilebilecek,
  • Aktif Toplamı ve Net Satış Hasılatı gibi kriterlere ilişkin makroekonomik risk analizleri yapılabilecektir.
Share:

Leave a reply