BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni İşten Çıkış Kodları Belirledi

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenler tarafından yapılan tüm haklı nedenle fesihlerde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na işten çıkış kodu “29–İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” olarak bildiriliyordu.

Ancak SGK, 1 Nisan 2021 tarihinde yayımladığı 2021/9 sayılı genelge ile, 2013/11 sayılı genelgede yer alan işten ayrılış nedenleri tablosundan “29–İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodunu çıkarmış ve yerine İK m.25/2’de yer alan her bir bent için ayrı kodlar belirlemiştir.

İlgili değişikliklerden bazıları şu şekildedir;

  • Gerekli vasıflar veya şartlara sahip olmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler ile işçinin işvereni yanıltması.
  • İşçinin, işverene şeref ve namusuna laf etmesi veya davranışlarda bulunması.
  • İşçinin cinsel tacizde bulunması.
  • İşçinin işverene yada işçisine sataşması, alkol veya uyuşturucu madde kullanması.
  • İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
  • İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
  • İşçinin izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü işine devam etmemesi.
  • İşçinin görevlerini yapmaması.
  • İşçinin işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan makineleri hasara ve kayba uğratması.

Kaynak : http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/sosyal-guvenlik-kurumu-yeni-isten-cikis-kodlari-belirledi/

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik yayımlandı

16.04.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik uyarınca, kripto varlık tanımı ilk kez yapıldı ve ödemelerde kullanılması yasaklandı.

Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler;

• Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar olarak tanımlandı.

• Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı şekilde kullanılması yasaklandı.

• Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirmesi ve hizmet sunması yasaklandı.

Yönetmelik 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak : http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/odemelerde-kripto-varliklarin-kullanilmamasina-dair-yonetmelik-yayimlandi/

Share:

Leave a reply