BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Çok Tehlikeli İşyerlerinde Prim Teşviki

Çok tehlikeli iş yerinizde 3 yıl boyunca iş kazası olmazsa, işsizlik sigortası prim teşvikinden otomatik yararlanırsınız.
6645 sayılı Kanun’un 25.maddesi ile ve 31 Aralık 2018 tarih 30642 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan Çok tehlikeli Sınıfta yer alan ve ondan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde işsizlik sigortası primi işveren payı teşvikinden yararlanılmasınailişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre çok tehlikeli sınıfta yer alıp, ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde, işsizlik sigorta prim teşviki uygulanacaktır.
Bu teşvikten yaralanabilmek için:
1- Bu işyerinin, işyerinin 6331 sayılı kanunun 9uncu maddesi kapsamında çok tehlikeli sınıfta yeralan bir işyeri olması,
2- İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,
3- İşyerinde son 3 yol içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazasının meydana gelmemiş olması gerekmektedir.
Ayrıca, 01/1/2019 tarihinden itibaren işyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden işsağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işeri hekimi ya da işsağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış biz sözleşmesinin bulunması şarttır.
Teşvikten yararlanma şartlarından birinin sağlanmaması nedeniyle teşvik uygulamasına son verilmiş işverenler dışında teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bulunmamaktadır.

Kaynak: https://turmob.org.tr/haberler/812b9406-b199-4b04-b60b-297a944a7125/dolaysiz-vergiler–gelirden-bagimsiz-olarak-harcamalara-dayandigi-icin-vergi-adaletini-saglamada-yet

GYF ve GSYF’lerde Stopaj Değişikliği

1) Gayrimenkul Yatırım Fonları Stopaj Oranı Değişikliği Hakkında;
23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli yatırım ve döviz fonlarına ilişkin stopaj oranlarında birtakım değişiklikler meydana gelmiştir.
Söz konusu değişiklik ile 23 Aralık 2020 ile 31 Mart2021 tarihleri arasında gerçek kişiler tarafından satın alınacak “Gayrimenkul Yatırım Fonlarında ” herhangibir tarihte elden çıkarılması sırasında edilecek gelirlere %0 (değişiklik öncesi dönem satın alınan fonlarda bu oran %10) stopaj uygulanacaktır.
2) Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Stopaj Oranı Değişikliği Hakkında;
23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ deyayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli yatırımve döviz fonlarına ilişkin stopaj oranlarında birtakım değişiklikler meydana gelmiştir.
Söz konusu değişiklik ile 23 Aralık 2020 ile 31 Mart2021 tarihleri arasında gerçek kişiler tarafından satın alınacak “Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarında ”herhangi bir tarihte elden çıkarılması sırasında edilecek gelirlere %0 (değişiklik öncesi dönem satınalınan fonlarda bu oran %10) stopaj uygulanacaktır.
3) Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların(Anonim ve Limited şirketler) GSYF’lerden elde ettikleri kar payları iştirak kazancı istisnası kapsamındadır.
Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla; 2012 yılında6322 sayılı Kanun ile gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı içerisinde olan girişimci şirketlere kaynak tahsisinde yeni bir vergi avantajı getirilmiştir.
Türkiye’de Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların (Anonim ve Limited şirketler) GSYF’lerden elde ettikleri kar payları iştirak kazancı istisnası kapsamındadır. Kar payı alan şirket bu gelir üzerinden kurumlar vergisi ödemez.
Öte yandan bu yatırımların daha sonra satılması halinde de 6 ay içinde yine aynı mahiyetteki GirişimSermayesi Yatırım Fonlarına yeniden yatırım yapılmalıdır.

Kaynak : https://sermayepiyasalari.net/2021/01/28/gyf-ve-gsyflerde-stopaj-degisikligi/

Share:

Leave a reply