BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

7256 Sayılı Bazı AlacaklarınYeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile birlikte, amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılması sözkonusu olmuştur. Böylelikle, kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi, maden devlet hakkı, yiyecek bedeli gibi borçlara, trafik, askerlik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarına ödeme kolaylıkları, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlar ile 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanı tanınmıştır.

Kaynak: https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Rhb/2020-362.pdf

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Bir Kez Daha Uzatıldı.

Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde, 4447 sayılı kanun uygulanacaktır. 01/12/2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için, kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30/06/2020 tarihi 31/12/2020 olarak uygulanır. Ödemeler, işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

Kaynak: https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/20/12-01-CK%20-%203238.pdf

Şirketin Kendi Paylarını İktisabında Vergilendirilme Düzenlendi.

Sermaye şirketlerinin kendi paylarını geri almaları, bir çeşit kar payı dağıtımı sayılır. Bu kapsam da, aşağıdaki esaslar çerçevesinde ilgili tutara ilişkin yüzde 15 stopaj yapılması öngörülmüştür.

  • Hisseler sermaye azaltımı yolu ile ödenmesi durumunda, şirketin bu hisseleri alış bedeli ile hisse senetlerinin nominaş değeri arasındaki farktan
  • Geri alınanhisselerin iktisap bedelinden daha düşük bir bedel ile elden çıkarılması durumunda, iktisap ile elden çıkarma bedeli arasındaki farktan
  • İki tam yıl içerisinde, edinilen hisselerin sermaye azaltımıyla itfa edilmemesi veya elden çıkarılmaması durumunda, edinim ile hisse senetlerinin itibari değeri arasındaki farktan yüzde 15 stopaj hesaplanacaktır.

Kaynak: Erdem & Erdem, “Şirketlerin Kendi Hisselerini İktisabında Vergilendirmeye İlişkin Düzenlemeler Getirildi” (Yayın Tarihi: 17 Kasım 2020)

İleti Yönetim Sistemine Yükleme Süreleri Ertelendi.

30 Kasım 2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) kaydolma ve mevcut onayları yükleme tarihleri ertelendi. Buna göre;

  • 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için bu tarih 31.12.2020 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15.02.2021 tarihine,
  • 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için bu tarih 31.05.2021 tarihine; bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15.07.2021 tarihine ertelenmiştir.

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/haberler/ticari-elektronik-ileti-yonetim-sistemine-iys-iliskin-basin-aciklamasi

Share:

Leave a reply