BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri 2 Ay Daha Uzatıldı.

Yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçilerin aynı olması şartıyla ve belirtilen şartları aşmamak koşuluyla kısa çalışma ödeneği süresi kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01.11.2020 tarihinden ve kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için kısa çalışma bitiş tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatılmıştır.

Bu duruma ek olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi kapsamında, ücretsiz izin uygulaması ve her türlü iş sözleşmesindeki ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenler dışında fesih yasağına dair süreler de  iki ay daha uzatılmıştır.

Kaynak: https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/20/10-27-CK-3134.pdf

İstanbul Finansal Teknoloji Merkezi Olacak

Finansal teknolojilerin Türkiye’de gelişimini desteklemek amacıyla, Finans ve Teknoloji Üssü İstanbul’da kurulacaktır. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı programı kapsamında yer alan hedef ile, finansal sektörün reel sektörün finansmanındaki etkinliğinin artırılması ve banka haricindeki diğer finansal kuruluşlardan fon teminin özendirilmesi amaçlanmaktadır. Ek olarak, Kamu Özel Sektör İşbirliği projelerinin finansmanında krediye ek olarak sermaye piyasası araçları da kullanılabilecektir. Bankacılık sektörünün ücretlendirme politikalarını belirleyerek bütçe ve performans hedeflerinin konulmasını da sağlaması öngörülüyor. Firmalara fırsat eşitliği sağlayan ve finansal teknolojilerin (fintek) güvenli bir altyapıda oluşumunu destekleyecektir. Böylelikle oluşturacağı ekosistem ile firmaların finansal hizmetlere erişimi kolaylaşacaktır.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/istanbul-finans-ve-teknoloji-ussu-kurulacak-41648963

Share:

Leave a reply