BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Kısa Çalışmadan Dönenlere Prim Desteği.

28 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun içerisinde SGK prim desteği de düzenlenmiştir. Kanunun geçici 26. maddesi çerçevesinde

Kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle prim desteği sağlanacaktır. Bu destek,  5510 sayılı Kanunun 82.nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği olup, destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-15.htm

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’den KOBİ’lere Kaynak

EBRDKOBİ‘lerin kısa vadeli ihtiyaçlarından orta ve uzun vadeli yatırımlarını desteklemek amacıyla yeni bir kaynağı kullanıma açtı.

Aklease Genel Müdürü Çetin Düz’ün verdiği röportaj doğrultusunda, üretim sektörü makine ve ekipmanları, iş-inşaat makineleri, üretim hatları, hava, deniz, kara tüm ulaşım araçları, enerji ve sağlık sektörü ekipmanları gibi yatırım gerektiren tüm projelerde kullanılabileceğini belirtti. 3 yıl vadeli  olarak 40 milyon euro tutarındaki bu yeni kaynak ile KOBİ’lerin maruz kaldığı olumsuz finansal etkilerin azaltılması hedeflenmiştir.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ebrdden-kobilerin-finansmani-icin-40-milyon-euro-41576512

Share:

Leave a reply