BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği ile birlikte Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi Uzatıldı.

31.07.2020 tarih 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.

31.07.2020 tarih 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı 17.08.2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı. Uzatılan işten çıkarma yasağına paralel olarak nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi de 1 ay daha uzatıldı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.

2007 tarihli 13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birlikte KDV oranlarının tespitine ilişkin geçici 5. maddeye ek olarak 6. madde eklenmiştir. Bu madde ile birlikte

a)  İşyeri kiralama hizmeti,

b)   Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c)  Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

d)  Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile salonlarda verilen hizmetler,

e) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

f)  Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

g) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

h)  Halı ve kilim yıkama hizmetleri

i)  Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı,

j) Elektrikli ev aletlerinin bakım ve onarımı,

k) Tüketici elektroniği ürünlerinin bakım ve onarımı,

l) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin bakım ve onarımı,

m) Ev ve bahçe gerekçelerinin bakım ve onarımı

n) Bilgisayarın, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı,

o) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

p)  Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ve hamallık hizmetleri

Kaynakça: https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/20/07-31-Mal%20ve%20Hizmetlere%20Uygulanacak%20Katma%20De%C4%9Fer%20Vergisi%20Oranlar%C4%B1n%C4%B1n%20Tespitine%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Kararda%20De%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20Yap%C4%B1lmas%C4%B1na%20Dair%20Karar%20(Karar%20Say%C4%B1s%C4%B1%202812).pdf

Share:

Leave a reply