BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Kısa Çalışma Süresi Uzatıldı.

Koronavirüs sebebiyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. 29 Haziran 2020 ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespitine ihtiyaç duyulmadan, ayni işçiler için ve aynı şartlarla 1/07/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle uzatılmıştır.

Kaynak: https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/20/06-30-CK-2706.pdf

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süreleri Uzatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, koronavirüs sebebiyle, veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilememesinden dolayı kayıt sürelerini uzattı. Bu kapsamda;

  • Yıllık çalışanı 50’den fazla ve bilançosu 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31/09/2020 tarihine kadar,
  • Yıllık çalışanı 50’den az ve bilançosu 25 milyon TL’den az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31/03/2021 tarihine kadar,
  • Kamu kurum ve kuruluşları 31/03/2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kaynak: https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr/20/06-25-KVKK-2020-482%20SK.pdf

Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi veya Yurt İçinde Bulunan Varlıkların İşletme Kayıtlarına Dahil Edilmesi İçin Son Tarih Belirlendi.

yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi sözkonusu olduğu durumlarda ve/veya gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarının defter kayıtlarına alınması halinde getirilen imkanlardan yararlanılabilmesi için 30 Haziran 2020 tarihine kadar bildirim ve beyanda bulunulması gerekmektedir. Bu kapsamda,

  • Para, altın, döviz vb.  yurtdışında bulunan varlıklar bankalara veya aracı kurumlara 30/06/2020 tarihine kadar bildirilecektir.
  • Para, altın, döviz vb.  yurtiçinde bulunan varlıklar ise 30/06/2020 tarihine kadar gelir ya da kurumlar vergisi için vergi dairesine beyan edilecektir.

Kaynak: http://10.251.60.20:8080/node/139277

Share:

Leave a reply