BültenPiyasadan Haberler

Piyasadan Haberler

Mevduat Faizleri ile Katılım Bankalarınca Ödenen Kâr Paylarına Uygulanan Düşük Oranlı Stopajın Süresi Uzatıldı

30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından katılım hesaplarına ödenen kâr paylarına uygulanan düşük oranlı stopajın süresi, 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca TL mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından TL katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları üzerinden yapılacak tevkifata 30 Eylül 2021 tarihine kadar hesap vadesine göre %0, %3 ve %5 oranları uygulanır.

Yeni tevkifat oranları, 30 Eylül 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile 30 Eylül 2020 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanır.

Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/mevduat-faizleri-ile-katilim-bankalarinca-odenen-kar-paylarina-uygulanan-dusuk-oranli-stopajin-suresi-uzatildi-2/

 

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oran İndirimlerinde Süre 30 Eylül 2021’e Uzatıldı

30 Temmuz 2021 tarih ve 31553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin uygulanan Katma Değer Vergisi (“KDV”) oranlarındaki indirim süresi, 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Karar uyarınca, 30 Eylül 2021 tarihine kadar işyeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar, düğün vb. organizasyon hizmetlerine %8; KDV Kanunu’na ekli II sayılı listede yer alan bazı giriş ücretleri ve belirli yeme-içme hizmetlerinde ise %1 oranında KDV uygulanır.

Karar, 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/bazi-mal-ve-hizmetlere-uygulanacak-kdv-oran-indirimlerinde-sure-30-eylul-2021e-uzatildi/

 

7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru, Bidirim ve Beyana ilişkin 31.08.2021 Tarihinde Sona Erecek Olan Süreler ile Bu Başvuru, Bildirim ve Beyana İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

27.08.2021 tarih 31581 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun da yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatıldı.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile;

  • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil borçlar
  • İnceleme ve tarhiyat safasında bulunan işlemler
  • Matrah ve vergi artırımı,
  • SGK’na olan borçlara
  • Pişmanlıkla veya kendiliğinde verilecek beyannameler,

Kanun hükümlerinden yararlanmak için 31.08.2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, birer ay uzatıldı.

Kaynak: https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Gh/21/08-27-7326%20sayılı%20Kanunda%20Yer%20Alan%20Başvuru%20ve%20İlk%20Taksit%20Ödeme%20Sürelerinin%20Uzatılması.pdf

Share:

Leave a reply