BültenDünya'yı Değiştiren Liderler

Pilot Pen’in Hikayesi

1910’ların sonlarında Japonya batının etkisindeydi ve pek çok alanda batı tekniklerini uygulayarak ekonomik vesiyasi gücünü arttırmak istiyordu. Fakat, Japonların geleneksel yazı dili özellikle de ticari anlaşmalar sırasındabazı zorluklar yaratıyordu. Geleneksel yazı araçlarıyla yazılan Japonca’nın modern yazı diline kavuşması şartolmuştu.
Dönemin kalem üreticileri, fırça gibi geleneksel yazı araçları yerine dolma kalem gibi modernaraçların geçmesine dönük bazı girişimlere öncülük ettiler.
Namiki Manufacturing şirketi, Ryosuke Namiki ve Masao Wada tarafından 1918 yılında kuruldu. Dolmakalemlerin Japon pazarında hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladığı bu dönemde şirket tüm parçaları Japonya’daüretilen ilk dolma kalemlerini piyasaya sundu.

Bu çalışmalar devam ederken, bir grup teknisyen gazete basımında kullanılan mürekkebin, dolma kalem mürekkebine oranla çok daha hızlı kuruduğunu fark etti ve bu mürekkebi dolma kalemlerde de denemek istedi. Fakat baskıda kullanılan mürekkep çok daha yoğun olduğu için kağıda kolay akmıyordu. Mürekkebin kağıda kolay akmasını sağlamak için, dolma kalemin düzeneğini değiştirip ucuna bir bilye yerleştirmeyi denediler. Bu sayede, bilye kağıda sürtündükçe dönebilir ve her turda az miktar mürekkebi kağıda düzgünce geçirebilirdi. Ar-Ge ekibinin sürdürdüğü çalışmalar olumlu sonuç verdi ve dolma kalemlere oranla hem daha kolay kullanılan, hem de daha hızlı kuruyan yeni bir kalem türü geliştirildi. Bu kalemlerin en önemli özelliklerinden biri de yüksek irtifada akıtma yapmamasıydı. Bu durum, o güne kadar dolma kalemlerin yüksek irtifada akıtma yapmasından muzdarip pilotlar arasındabüyük ilgi görmesini sağladı ve bu kalemler, “pilot kalemler” olarak anılmaya başlandı.

 

Bunun üzerine şirket, 1938 yılında isim değişikliğine gitti ve Pilot Pen Co. Ltd. kuruldu. 1950’li yıllarda Pilotkalemler, dünya genelinde farklı ülkelerde ilgi görmeye başladı. Hem kullanım kolaylığı, hem de yazıyakazandırdığı estetik özelliklerden dolayı bu ürünler, II. Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya çalışan Japonlarakalem piyasasında büyük bir avantaj sağladı.
Yalnızca günlük yazı deneyimleri için değil, aynı zamanda her türlü çizim alanlarında da kullanılmaya başlayanbu ürünler, şirketin yurt dışına açılma sürecine paralel şekilde dönemin en popüler yazı araçlarından biri halinegeldi.

Share:

Leave a reply