BültenPiyasadan Haberler

Pay Piyasasında Değerlendirme Kriterlerinde Değişiklik Yapıldı

Pay Piyasası’nda işlem gören şirket payları, benzer büyüklük, derinlik ve likidite kriterleri doğrultusunda yeniden gruplandırılmıştır. Bu şekilde oluşturulan yeni pazar yapısında, SPK’nın paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacaktır. Yeni yapı ile birlikte;

· Yıldız Pazar – Grup 1, Grup 2
· Ana Pazar – Grup 1, Grup 2
· Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP)
· Yakın İzleme Pazarı (YİP)
· Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)
· Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
(YÜFP)
· Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NİYİP) şeklinde olacaktır.

Borsada işlem görecek şirketler, aranan halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye, Ana Pazar için 25 milyon TL’den 30 milyon TL şeklinde revize edilmiştir.

Pay Piyasası Yeni Pazar Yapısında Uygulanacak Değerlendirme Kriterleri ve İşlem Esasları 4 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, Yıldız Pazar ve ana pazar için işlem görme kriterleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kaynak: https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2019/ 10/02/pay-piyasasi-yeni-pazar-yapisindauygulanacak- degerlendirme-kriterleri-ve-islemesaslari

Share:

Leave a reply