BültenMakale

Organizasyon Kültürü – 3

Hikayeler, Öyküler ve Örgütsel Dil

Bir kültür bölgelerin değerleri, genellikle örgütlerde bulunan öykülerde ve dilde belirgindir. Örneğin, Southwest Havayolları özelinde, Cadılar Bayramı’nda kostüm verilen istihdam olması, üst düzey geçmişle Cuma günleri yemek yemesi ve tüm giyimin çalışanlarıyla birlikte temel organizasyonlarını yapmak bir araya gelmeleri, şirketin işbirlikçi kültürünü pekiştirmekte ve üyelerine iletmektedir. Örgütler, kültürel normları ve değerleri iletmek için çeşitli türlerde etkinlikler düzenleyebilir. Örneğin bu etkinlikler, bireylerin şirkete girişini, terfisini veya şirketten ayrılma konularını alabilir. Örgütsel gerçekleri bilgilendirmeleri, partiler ve şirket yemekleri gibi entegrasyon sağlayan etkinlikler, üyelerin arasında ortak kurum, hizmet. yemek,Bültenler veya çalışan terfileri gibi bölümlere yönelik etkinlikler, istihdam katkılarını alenen takdir eden ve ödüllendiren etkinliklerdir. California’da kurulmuş bir bilgisayar şirketi olan Triad Systems, organizasyon kültürünü entegre etmek ve geliştirmek için birçok etkinlik düzenlemektedir.

Her yıl ticaret fuarında yöneticilerini ve yıl içinde başarılı bir şekilde çalışan çalışanlarını ödüllendirmek için ödüller vermektedir. Büyük yankı uyandıran Grindstone Ödülü, en beğenilen şekilde inisiyatif alan, odaklanan ve liyakat gösteren çalışanlara veriliyor. Yenilikçi fikirler tasarlayan ve uygulayanlara Yenilikçilik Ödülü, yürütmeyi başarmak için bölüm ve bölüm kuralları arasında en etkili şekilde kullanılana ise Sınırları Aşma Ödülü verilmektedir. Bu verilen ödüller, tüm ödüllerin sadece bir kısmıdır. Bu kutlama kutlamalarının amacı, onları değerlendirmek ve üretken bir kültür gövdesini ahenki geliştirmektir. Örgüt hikayeleri ve bir davet dili, kültürü iletmek için en önemli araçlardır.Örgütsel ‘yıldızlar’ Doğum hikayeleri (gerçek ya da kurgu), kültürel değerler ve normlar hakkında önemli ipuçları sağlar. Bu tür hikayeler, Kişinin değer verdiği davranış türlerini ve misafir hoş karşılamadığı uygulama türlerini ortaya çıkarma. Hikâyeleri ve dili inceleme, davranışa rehberlik eden değerleri ortaya çıkarma. Örgütlerde iletişimin temel aracı dil olduğu için, aldıkları ve tüketen özelliklerin ifadeleri, normlar ve değerler hakkında önemli ipuçları sağlar.

Örgüt Kültürü Nereden Gelir?

Artık örgüt kültürünün ne olduğunu ve üyelerin nasıl öğrendiğini ve bir düşman kültürünün bir parçası haline geldiğini anladığımıza göre, bazı zor sorular ele geçirilebilir: Örgüt kültürü nereden gelir? Neden farklı konaklama farklı kültürleri var? Bir kurumsal yuva misyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olan bir kültür neden birdenbire kuruluşa zarar verebilir? Kültür yönetilebilir mi?

Örgüt kültürü, örgüt içindeki insanların kişisel ve endüstriyel özellikleri, güvenlik etikleri, kullanıcıların çalışana haklarına ilişkin kaygılar ve yönetim yapısı olmak üzere dört faktörlü etkileşimden gelişir. Bu kısıtlama etkileşimi farklı örgütlerde farklı kültürler testinde ve zaman içinde kültürde değişikliklere neden olmaktadır.

Organizasyon İçinde Yer Alan Kişilerin Özellikleri

Örgüt kültürünün nihai kaynağı, örgüt yapısındaki insanlardır. Kültürlerin neden farklı yanıtlama konusundaki üyelerde saklıdır. A, B ve C görüşleri, farklı değerlere, kişiliklere ve etik değerlere sahip olan insanların cezbettikleri, tükettikleri ve elde tuttukları için belirgin şekilde farklı kültürler artar. İnsanlar, kendi değerleri ile birlikte çalışmak bir kuruluşa ilgi duyabilir; benzer şekilde, bir kuruluş da değerleri paylaşan insanları yönlendirir. Zamanlar, uymayan insanlar böler. Sonuç olarak, örgüt içinde insanlar giderek daha fazla benzer hale gelir, değerlendirme değerleri giderek daha dar görüşlü hale gelir ve kültür, benzer kuruluşlardakinden giderek daha farklı hale gelir.

Bir ev sahibini kullanan, kişisel değerleri ve inançları nedeniyle bakımlar ilk kültür içinde önemli bir kullanım özelliğine sahiptir. Kurucular, sadece yeni organizasyonun değerlerini oluşturmakla birlikte, aynı zamanda ilk üyelerini işe almak için bir bölgede bir sonraki gelişme için zemin hazırlar. Muhtemelen, kurucu tarafından seçilen kişiler, kurucununkine benzer değerlere ve ilgi alanına bakış. Zamanların üyeleri, kurucunun vizyonunu benimser ve kuruluşta kurucunun değerlerini sürdürürler.

Share:

Leave a reply