BültenCGS Center’dan Haberler

Nevşehir’de düzenlenen “Yeni Nesil Patronlar-Ailede Birlik İşletmede Sürdürülebilirlik” panelimizde bu kez babalar ve oğullar buluştu.

Panelimize başarılı iki şirke timiz katılmıştır. Gaziantep’den Ansa Ambalaj A.Ş.’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bozoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bahadır Bozoğlu panelde görüşlerini belirtmişlerdir. Ayrıca, Ankara’dan FAF Vana A.Ş.’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olan Faruk Akpınar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Serdaroğlu ve İhracattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Akpınar katılmıştır.

Panel’de “Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu”, “Aile İçi İlişki Yönetimi – Çözüm Odaklı Yaklaşım”, “Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik: Büyük ve Küçük Ölçekli İşletmelerde Kurumsallaşma” ve “Gelecek Nesillere Yönetim Devri” konuları üzerinde durulmuştur.

Share:

Leave a reply