Makale

Mali Analiz Türleri-2

Mali Analiz Türleri-2

 

Finansal  tabloların analizi, bilgi kullanıcılarının amaçlarına uygun olarak, bir veya birkaç döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin, çeşitli analiz tekniklerinden yararlanılarak incelenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi işlemleridir.

Finansal tablolar üzerinde yapılacak analizleri şu şekilde sınıflandırabiliriz.

  • Analizin yapılma amacına göre,
  • Analizin içeriğine veya yapılış biçimine göre,
  • Analizi yapacak olan şahıslara göre,

Bu yazımızda amacına göre yapılan mali analiz türlerini kısaca ele alacağız.

 

Amacına Göre Mali Analiz Türleri

 

Bilgi kullanıcılarının amaçlarına göre finansal tabloların analizi değişik açılardan yapılmaktadır. Bunlar;

Yönetim analizleri,

Kredi analizleri,

Yatırım analizleridir.

 

 

 

Yönetim Analizleri

 

Yönetim işlevinin yerine getirilmesinde alınacak kararlara (işletmenin performansı, başarı düzeyi, verimliliğinin ölçülmesi, planlama, kontrol) dayanak olmak üzere, işletme yönetimi için yapılan analizdir.

Yönetim analizleri yapılmasındaki amaç; yönetime, işletme ile ilgili çeşitli konularda gerekli verileri vererek onların işletmeyle ilgili alacakları kararlara yardımcı olmaktır.

 

Kredi Analizleri

 

İşletmenin finansman durumu ile borç ödeme gücünü anlayabilmek için yapılan analizlerdir. Kredi analizi, işletmeye kredi verenler veya verecek olanlarla, işletmenin finansman yöneticileri tarafından yapılmaktadır.

Kredi analizi yapılmasındaki amaç; işletmenin borç ödeme gücünü ölçerek, borçların zamanında ödenip ödenmeyeceğini araştırmaktır. İşletmeye kredi veren kuruluşlar ve işletmeye kredili mal satan işletmeler, verecekleri borcun tutarını, vadesini ve teminatları risk durumuna göre saptayabilecekleri için, kredi analizine başvururlar.

 

Yatırım Analizleri

İşletmeye ortak olanlar veya ortak olmayı düşünenler ile işletmeye uzun vadeli kaynak sağlayan veya sağlayacak olanlar tarafından yapılan analizdir.

Yatırım analizi ile, işletmenin özkaynakları ve yabancı kaynakları arasında ilişkiyi görmek, işletmenin kârlılığını ve gelecek dönemlere ait kazançlarını tahmin etmek, işletmenin borçlarının ana paralarını ve faizlerini zamanında ödeyip ödeyemeyeceğini belirlemek mümkündür.

Doğru kararlar alabilmede yapılacak analizler ve yapılan analizlerin yorumlanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, öncelikle analizin hangi amaç için yapıldığı belirlenmesi ve gerçek verilerle analiz tekniklerinin uygulanması alınacak kararlarda hata yapma riskini azaltarak daha güvenli adımlar atılmasını sağlayacaktır.

Kaynakça: Prof Dr. Akdoğan, Nalan —Finansal Tablolar  ve Mali Analiz Teknikleri

 

Share:

Leave a reply