BültenHukuk Köşesi

Limited Şirketlerde Pay Devrinin Noter Pay Devir Sözleşmesinin Tarihi Baz Alınacaktır.

Kamu borçlarında sorumluluk açısından limited şirket ortaklarının sorumluluklarının belirlenmesinde pay devri önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 14 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan 30451 sayılı Resmi Gazete’de limited şirketlerde pay devrinin noter pay devir sözleşmesinin tarihinin bazı alınacağı belirtilmiştir. Yapılan düzenleme ile “ortaklık payının devredildiği tarih olarak, devrin ortaklar genel kurulu tarafından onaylanmış veya onaylanmış sayılması halinde onay tarihinin, şirket sözleşmesindeortaklık payının devri için ortaklar genel kurulu onayının aranmadığı durumlarda noter tasdikli devir sözleşmesi tarihinin esas alınması gerekmektedir” şeklinde düzenlenmiştir.

Kaynak: Dr. Mustafa ALPASLAN; http://www.hukukihaber.net/limited-sirket-pay-devirlerinde-artik-noter-pay-devir-sozlesme-tarihi-baz-alinacakmakale,5943.html

Share:

Leave a reply