BültenMakale

Liderliğin Konumu ve Takım Çalışması

Tarih boyunca ve tüm kültürlerde; başarılı liderliğin, etkili sonuçları ve durumları kolaylaştırdığına dair örnekler vardır. Liderlik, kurumsal yaşamın temel dayanak noktasıdır. Liderler, takım çalışmasının verimli olması adına; takımın veya kuruluşun farklı yetkinliklere sahip bireylerinin, süreci daha iyi anlamalarına ve doğru şekilde yönlendirilmelerine karşı yoğun ilgi göstermektedirler. İster kamu sektöründe ister özel sektörde, isterse üçüncü sektörde olsun, aynı ilkeler geçerlidir. Liderlik sadece iyi kuruluşlarla kötü kuruluşlar arasındaki farkı ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda iyi kuruluşlarla mükemmel kuruluşlar arasındaki farkı da gün yüzüne çıkarabilmektedir.

Takım çalışmasının püf noktalarından biri lideri anlamaktan geçmektedir. Lider, insanların takip ettiği kişidir. Lider ve yönetici aynı şeyler değildir. Yöneticiler genellikle işlerin düzenli ve etkili yürütülmesinden sorumludur. Aynı zamanda mevcut sistemlerin ve prosedürlerin yönetimiyle ilgilenmektedir. Lider ise değişime teşvik eder ve insanları yeni hedeflere doğru yönlendirir. Peter Drucker’ın da dediği gibi ‘yönetim işleri doğru yapmaktır; liderlik ise doğru şeyleri yapmaktır.’

“Liderlik, bir veya daha fazla bireyin diğerlerinin gerçekliğini çerçeveleme ve tanımlama girişiminde başarılı olduğu süreçte gerçekleşir. ” –

Smircich & Morgan

Takım çalışmasını en verimli şekilde gerçekleştirebilmek için bir lidere ihtiyaç vardır. Lideri diğerlerinden ayıran, üstün performanslı bir ekip oluşturma ve sürdürme yeteneğidir. Liderlik organize bir grubun faaliyetlerini hedefe ulaşma yönünde etkileme sürecidir. Liderler vizyon oluştururlar, insanları motive ederler, kararlar alırlar ve yönlendirme yaparlar böylece planlanan hedeflerine doğru ilerleyebilirler. İşini iyi yapan, uzmanlık kazanan, sorunlara daha etkin çözümler üreten, daha azimle rekabet eden, çevresindekileri etkileyen ve yöneten kişiler ise topluluk içinde daha önde bir konum elde eder ve ‘öne geçme’ davranışı gösterir. Sonuç olarak, ‘iyi geçinme’ ve ‘öne geçme’ davranışlarını diğerlerinden daha iyi gerçekleştirenler, liderlik konumuna gelirler.

 

Liderliğin önderliğinde takım çalışması, iş dünyasında birçok avantajı beraberinde getirir. Bu avantajlar, bireylerin bir araya gelerek ortak hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamaktadır. Takım çalışmasının en önemli avantajı, birey çeşitliliğinden faydalanma imkânı sunmasıdır. Grup içerisinde yer alan farklı beceri öğrenimleri ve deneyimleri, daha kapsamlı ve başarılı bir şekilde ele alınması sağlanır. Takım çalışması örnekleri, çeşitliliğin nasıl bir güç kaynağı olduğunu gösterir. İletişim bilgilerini yapılandırma ve etkili iletişimi teşvik eder. Takımdaki bireylerin fikirlerini açıkça ifade etmeyi, dinlemeyi ve geri bildirimde bulunmayı öğrenirler. İyi iletişim, sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Farklı bakış açıları ve beceri setleri, sorunu çözebilme yeteneklerini artırır. Bireylerin, sorunları çeşitli açılardan ele alarak daha kapsamlı çözümler üretmesi sağlanır. Takım çalışması, yaratıcı düşünmeye teşvik eder. Bir takım üyesi, belirlenen hedefe ulaşmak için kendi alanında sorumluluk alır. Bu, iş birliği içinde düzenin korunmasına ve sistemlerin daha etkili bir şekilde sürdürülmesine hem gerçekleştirilecek hem de organizasyonların başarılı olmalarına fayda sağlar. İyi yönetildiğinde, ekip çalışması güçlü bir rekabet avantajı doğuracaktır. İş dünyasında başarıya ulaşmak isteyenler için takım çalışması, etkili bir iş birliği modeli sunar.

Yazar: Didem Kafkas

Share:

Leave a reply