Makale

Kurumsal Yönetim Endeksi ve Risk Metric Türkiye Temsilcisi Şule Koyuncuoğlu’nun Görüşleri

Son yıllarda dünyanın değişik yerlerinde meydana gelen şirket skandallarının ortak paydasında kurumsal yönetimin bulunduğu tartışılmaz bir gerçektir. Kurumsal yönetime verilen önem her geçen gün artmaktadır. Şirketlerin ortakları kendi çıkarlarının ancak iyi tanımlanmış kurumsal yönetim ilkeleri sayesinde korunacağı inancıyla genel kurulları izlemektedir. Ülkeler kendi gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlemeler yaparak, hayata geçirmektedirler. Bu düzenlemeler yasalarla, düzenleyici kuruluşlarla ya da borsalar tarafından koyulan kurallar vasıtasıyla olmaktadır.

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu’nun  sermaye piyasasının güçlenmesi ve bu piyasadaki uygulamaların uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması amacıyla yaptığı çalışmalar sayesinde  Türkiye kurumsal yönetim konusunda önemli mesafe almıştır. İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nin oluşturulması da yapılan çalışmalar içinde önemli bir adım olmuştur. Endekse ilişkin ilk düzenlemeler 2005 yılında yapılmış, 2007 yılında endeks hesaplanmaya başlanmıştır. Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş “kurumsal yönetim derecelendirme şirketi” tarafından 10 üzerinden en az 6  alınması gerekmektedir.

    RiskMetrics, SPK tarafından yetkilendirilmiş Türkiye’deki tek uluslararası kurumsal yönetim derecelendirme şirketidir. Risk yönetimi ve kurumsal yönetim konularında global finansal piyasalara ürün ve hizmet sağlayan RiskMetrics, konusunda dünya liderleri arasındadır. Türkiye’de “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine” dayanarak geliştirdiği metodoloji ile derecelendirme yapmaktadır.

En önemli kurumsal yatırımcıların değerlendirmelerine önem verdiği RiskMetrics,  Nisan 2004 tarihinden beri Türkiye de faaliyetlerini sürdürmektedir. RiskMetrics risk yönetimi, kurumsal yönetim, finansal araştırma ve analiz olmak üzere üç ana iş kolunda dünyada faaliyet göstermektedir. Merkezi ABD’de Rockville, Maryland’de bulunmaktadır. Şirket 119 ülkede 2400 üzerinde kurumsal yatırımcıya hizmet vermektedir.

Türkiye’de bugüne kadar İMKB Kurumsal Yönetim Endeksin ’de işlem gören beş şirket Riskmetrics’den kurumsal yönetim derecelendirme hizmeti almıştır.

Şule Koyuncuoğlu

RiskMetrics Türkiye Temsilcisi

 

 

Share:

Leave a reply