Hukuk Köşesi

Kitle Fonlaması

Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kitle fonlaması Sermaye Piyasası Kanunu’nda kabul edilmiştir. Proje finansmanı olarak alternatif finansman yöntemleri arasında kitle fonlaması da sayılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek olan esaslara göre kitle fonlaması ile birlikte halktan para toplanabilecektir. Bu anlamda üç farklı yöntem ile kitle fonlaması yapılabilir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

-Bağış bazlı,
-Ödül bazlı,
Yatırım bazlı kitle fonlamadır. Kitle fonlamasını SPK dahilinde yapılandırılmasındaki asıl amaç, kitle fonlamasına dair platformların serbest bir yapı içerisinde tutmaktadır. Getirilen düzenleme ile elektronik ortamda kitle fonlamasına aracılık eden hizmet kuruluşları tanımlanmıştır ve bu kuruluşların SPK’dan faaliyet izini almaları zorunlu hale getirilmiştir. Tüm bunlara ek olarak, kitle fonlaması yapılarak fon toplayan sermaye şirketi türlerinden olan anonim şirketlerde pay sahibi sayısı 500’ü aşsa bile halka arz olunmul sayılmayacağı da hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, kitle fonlama platformları, kurumsal yönetim ilkeleri veya kamuyu aydınlatma
yükümlülükleri, izahnam veya ihraç belgesi hazırlama yükümlülükleri gibi prosedürden muaf tutulmuştur.

Kaynak:http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/turkiyede-kitlefonlamasi/

Share:

Leave a reply