BültenMakale

Kendini Yönetmek

Birçok başarıya imza atan, olağanüstü yetenekleriyle tanınan Napolyon, Mozart ve Leonardo da Vinci gibi isimler, kendilerini yönetebilen bireylerdi; ancak onlar nadir istisnalardır. Günümüzde ise yeterli potansiyele sahip olmayan insanların bile kendilerini yönetmeleri gerekmektedir. Çoğu birey, yaptıkları işin kendileri için en uygun olduğunu ve bu işi en iyi şekilde yaptıklarını düşünür, ancak yanıldıklarının farkında değildirler. Bireyler, zayıf yönleriyle güçlü performanslar sergileyemezler. Güçlü yönlerine hâkim olmaları, bireylerin kendilerini tam anlamıyla anlamalarına ve o işe kendilerini adamalarına yol açar. Bu nedenle, bireyler güçlü yanlarını bilmelidirler ki, nereye ait olduklarını belirleyebilsinler. Bu bilgiye ulaşmanın yolu ise geri bildirim analizlerinden geçer.

Sabahları Aynada Nasıl Bir İnsan Görmek İstersiniz?

Geri bildirim analizleri, bireyin kimliğini keşfetmesinin en etkili yoludur. Bu yöntemin işleyişi şu şekildedir:

  • Beklentiler not edilir,
  • 9-10 aylık sürecin sonunda oluşan sonuçlardan beklentilere geribildirimde bulunulur,
  • Sonucunda, rutin geri bildirimler bireylerin motivasyonlarını doğrular.

Geri bildirim analizleri, bireylerin 2-3 yıl sonrasında; güçlü yanlarını ve kendi kimliklerini keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Böylelikle;

  • ‘Güçlü yanlarımdan gerekli verimi alabiliyor muyum?’
  • ‘Hangi alanda tam anlamıyla yeterli veya yetersizim?’
  • ‘Yeterli performans sergileyebiliyor muyum?’ soruları yanıt bulmuş olacaktır.

Geri bildirim analizi sonucunda;

 

  • Bireyler güçlü yönlerine yoğunlaşır ve o yönlerini daha da geliştirir.
  • Sahip olduğu bilginin yeterli olduğunu düşünüp, kendini üstün görmek ve alanı dışındaki bilgileri küçümsemekten kaçınır.
  • Geri bildirimler ne yapılmaması gerektiğini de gösterir. İyileştirme yüksek beceri ve yetkinlik alanlarında olmalıdır. Ancak bunu yaparken mümkün olduğunca az çaba sarfetmek gerekmektedir.

Özellikle beyaz yakalılar için ‘Nasıl performans gösteririm?’ sorusu oldukça önemlidir. Bir işi nasıl yapacağını bilen insan sayısı şaşırtıcı derecede azdır. İnsanlar, farklı çalışma yöntemleri ve performans düzeyleri gösterir. Kendi düzenine uymayan bir biçimde çalışıldığında, düşük performans kaçınılmazdır. Her bireyin bir işi yapma biçimi kendine özgüdür ve kişiseldir. Kişilik, bireyin çalışmaya başlamasından çok önce şekillenir. Bireyin gösterdiği performans, neyi iyi ya da kötü yaptığını ortaya koyar. Bu da insanların, gösterdikleri performansa göre uygun koşullarda daha olumlu sonuçlar üreteceği anlamına gelir.

Bireyin nasıl performans gösterdiğini anlamak için okur mu yoksa dinleyici mi olduğu belirlenir. Bunu bilmemenin birey üzerinde zarar verici bir etkisi vardır. Okur olan dinleyici, dinleyici olan okur olmaya yoğunlaşırsa kapasitelerinin altında bir performans gösterir ve daha başarısız olur. Bireyin nasıl öğrendiğini bilmesi gereklidir. Ancak, okullarda öğrenmenin yolu herkes için aynı şekilde düzenlenmiştir.

Didem Kafkas

Makalemizin devamı için gelecek sayıyı bekleyin…

Kaynak: Peter Drucker, Yönetim, Optimist Yayınları, İstanbul.

Share:

Leave a reply