Bunu Biliyor musunuz?

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)

Bankalar ve finansman şirketlerince, ticari bir amaçla kullanılmamak kaydıyla verilen tüketici kredilerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)  kesinti oranı yüzde 15’tir. Ancak, bankalar ve finansman şirketlerinin yurtdışından sağladıkları kredilerde kesinti uygulanmayacaktır. Ayrıca, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları kredilerde de KKDF kesintisi yüzde 3’tür.

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta  KKDF oranı yüzde 6’dır.                       Kaynakça:  28170 Sayılı Resmi Gazete

 

Share:

Leave a reply