BültenPiyasadan Haberler

Kar Dağıtımına İlişkin Yeni Düzenleme

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı. Tebliğ kapsamında; sermaye şirketlerinde, kanunun 13. geçici maddesinin yürürlüğe girmesinden 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem
karının yalnızca %25’i kadarı nakden dağıtılabilir. Geçmiş yıl karları ile serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. Ayrıca, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında da uygulanmaz.

Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30/09/2020 tarihinin sonuna kadar yönetim organına kar payı avansı dağıtımına dair yetki verilemez.

Bu tebliğden önce genel kurul tarafından kar payı dağıtımına karar verilmiş ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmışsa yüzde 25 sınırını aşan kısmına ilişkin ödemeler ile zarar etmiş olunmasına rağmen serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmeyen kısım 30/09/2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Bu duruma ek olarak, genel kurul yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımına ilişkin olarak yetkilendirdiyse de
ödemeler 30/09/2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Kaynak: https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Dyrlr
/20/05-17-6102%20STTKG-13-MU.pdf

Diğer Yazılarımızı Okudunuz mu?  İç Kontrol Eğitimi Gerçekleştirildi
Share:

Leave a reply