Makale

Kaldıraçlı Devralma ve Finansal Yardım Yasağı

Dünya’da ve ülkemizde sıkça karşılaştığımız bir durum olan Kaldıraçlı Devralma işlemleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sınırlandırılmıştır.

Genel olarak Kaldıraçlı Devralma’da (Leverage Buy-out) hedef şirketin hisselerinin alınması için kredi kullanma yoluna gidilir ve kredinin teminatı olarak hedef şirketin mal varlığı gösterilir. Ülkemizde de karşılaştığımız bu tarz devralmalar gerek kaldıraç etkisi gerekse vergisel avantajları (Kredinin finansman giderleri)  nedeniyle tercih edilmektedir. Özetle; kullanılan yabancı kaynağın ödemesi hedef şirketin malvarlığı ile yapılarak kaldıraç etkisi yaratılır.

6102 sayılı TTK ‘deki düzenlemelere göre şirketler kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul edebilirler fakat bu işlem TTK 379. Maddeyle düzenlenmiş sınırlamalar altında yapılabilmektedir.

Bu düzenlemeler

  • Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez.
  • Genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi şarttır.
  • İktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır.
  • Bedellerinin tümü ödenmiş bulunan paylar iktisap edilebilir.

 

TTK 380. maddeye göre, şirketin başka bir kişiyle yaptığı, konusu avans, ödünç veya teminat verilmesi olan hukuki işlemleri batıl olacaktır. Bu hüküm kredi ve finans kurumlarının işletme konuları içine giren işlemlere ve şirketin veya onun bağlı şirketlerinin çalışanlarına, şirketin paylarını iktisap edebilmeleri için, avans, ödünç ve teminat verilmesinde uygulanmayacaktır fakat bu işlemler, şirketin, kanuna ve esas sözleşmesine göre ayırmak zorunda bulunduğu yedek akçeleri azaltıyor, yedek akçelerin harcanmalarına ilişkin kuralları ihlal ediyor ve yedek akçeyi ayırmasına imkân bırakmıyorsa, geçersizdir.

 

Finansal yardım yasağının amacı hedef şirketlerin sermayesinin korunması olmakla birlikte şirketlerin pay iktisabının finansmanı açısından sorunlara neden olmaktadır.

 

Share:

1 comment

Leave a reply