Makale

İşletme Risk Yönetimi ve Bütünsel Çerçevesi

Şirket skandallarından sonra, 2001 yılında COSO, PricewaterhouseCoopers ile birlikte, İşletme Risk Yönetimi Bütünsel Çerçevesini (Enterprise Risk Management – Integrated Framework) yayınlamıştır.
Risk
, farklı alternatifler dikkate alınarak, eldeki olanakların en iyi biçimde değerlendirilmesiyle sağlanır ve geleceğe yön vermeye yarar. Gerçekleştirilmeye çalışılan plan, sonucu belli olmadığından kazanma ve kaybetme riskini de beraberinde getirir.

    Risk Analizi ;

  • Yapılacak yatırımın ne ölçüde riskli olduğunu tesbit için yapılan analizlerdir.

    Risk Yönetimi; İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan süpriz kayıpların önüne geçilmesini ve İşletmenin değişik birimlerinde karşılaşılan değişik risklerin birbirleriyle ilintili etkilerine bütünsel bir yaklaşımla çözüm getirilmesini sağlar. Risk ancak başarılı bir şekilde “yönetildiği” takdirde amaçlanan getiri elde edilebilecektir.

  • Organizasyonların riskleri/krizleri önleyebildikleri veya ortaya çıkan krizleri etkin biçimde yönetebildikleri bir süreçtir.
  •  Risk/Kriz yönetiminde basit yöntemler tercih edilmelidir, çoğunlukla daha iyi sonuç verir.
  •  Gelecekte olabilecek olaylarla daha etkili yollarla başa çıkmaya yarayacak dersler alınmalıdır.
  •  Gerektiğinde rakiplerle bile işbirliği yapılabilmelidir.
  •  Kurum kültürü, şirketin risk yönetimi/kriz yönetimi yapabilecek üstün adaptasyon yeteneğine sahip olmasını destekleyecek şekilde oluşturulmalıdır.
  •  İşletmenin ancak kaldırabileceği kadar risklerle karşı karşıya kalmasını sağlamalıdır.
  •  İhtiyaç duyulan sermaye miktarının tespit edilmesine ve sermayenin doğru yerlere tahsis edilmesine yardımcı olur.

 

Ceren Başaçık

Araştırma ve Yayın Koordinatörü

CGS Center

 

 

 

 

Share:

Leave a reply