Makale

İş Zekası (BI) Nedir?

CGS Center tarafından Bilişim A.Ş.’de Entegre Kurumsal Yönetim çalışmaları devam ederken BilişimBI Çözümleri Müdürü Ulaş Kula ile  İş Zekası (BI)’nın ne olduğu hakkında bir röportaj gerçekleştirilmiştir. Sayın Ulaş Kula’ya tekrar teşekkürlerimizi sunarız.

  1. İş Analizi (BI) Nedir?

İş Zekası, iş amaçları için ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teorilerin, metodolojilerin, süreçlerin, mimarilerin ve teknolojilerin bir kümesidir. İş Zekası Uygulamaları bu temelde oluşturulan, bir işletmeye ait tüm verileri hangi veri kaynağı olursa olsun birleştirerek raporlama ve analiz olanağı sağlayan yazılımlardır. İş Zekası uygulamalarının amacı doğru bilgiyi, doğru zamanda, doğru kişiyle buluşturmak ve böylece karar alma mekanizmasını daha hızlı ve daha geçerli hale getirmektir.

  1. İş zekası son dönemde işletmelerin maliyet ve verimliliğine ilişkin veri analizlerinde ya da yönetim raporlaması gibi konularında ön plana çıkmaktadır. İş zekası yazılımının KOBİ işletmelerine sağladığı katma değerler nelerdir?

KOBI’ler genellikle rekabetin yüksek olduğu, karlılık seviyelerinin sınırlı olduğu bir işletme grubudur. Bu sebeple maliyet etkin yöntemler bulmak, rekabette öne geçebilmek bir KOBİ için yaşamsal önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında geçerli ve doğru bilgiye dayalı kararları hızla alabilmenin önemi KOBİ ölçeğindeki firmalar için tartışılmazdır. İş zekası yazılımları bu noktada kolaylık, esneklik ve hızlı devreye alma özellikleri ile veriden bilgiyi oluşturma ve bilgiyi yaygınlaştırma açısından bu sektörde çok öne çıkmaktadır.  Türkiye’de KOBİ’ler veri oluşturan uygulamaları yıllardır kullanmaktadır. İlerleyen yıllarda KOBİ sektörünün karlılık, maliyet düşürme, stratejik karar alma gibi önemli konularda hızla artan bir seviyede iş zekası uygulamaları kullandığına tanık olacağız.

  1. Hali hazırda ERP yazılımı kullanan KOBİ işletmelerine iş zekası yazılımı entegre edilebilir mi? İş zekası yazılımının esnekliği nedir?

İş Zekası yazılımları veri oluşturan uygulamalardan bağımsız olarak veri kaynağı seviyesinde bağlantı kurarak analiz yapılmasına olanak sağlarlar. Bu sebeple ERP, CRM, insan kaynakları vb. gibi farklı uygulamalar ile tamamen uyumlu olarak çalışabilir ve bu uygulamalardaki verileri de birleştirerek konsolide rapor ve analizleri kısa sürede sunabilirler. İş zekası yazılımları özellikle ERP yazılımları ile birlikte kullanıldığında karar alma süreçlerini ve önemli toplantıları (yönetim gözden geçirme, kalite vb.) hızlandırır, maliyetlerin düşürülmesinde önemli rol oynar ve daha güncel bilgiler ile tüm iş süreçlerinin yönetilmesini sağlar.

  1. Hangi ölçeklerdeki şirketler daha çok iş zekasından faydalanabilir?

İş zekası uygulamalarından kararlarını geçerli bilgiye göre almak isteyen küçük ya da büyük tüm işletmeler faydalanabilir. İş zekası rekabetin yüksek olduğu, maliyetlerin önemli olduğu şirketler için çok etkin çözümler sağlamakta ve bu tür şirketleri bir adım öne taşımaktadır.

 

Share:

Leave a reply