BültenPiyasadan Haberler

Halka Açık Şirketlerde Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği

Halka Açık Şirketlerde Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) 31004 sayılı Resmi Gazete’de 10 Ocak 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, “faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, finansal tablolarına göre üst üste beş yıl zarar eden halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kararı ile kaldırılacağını” düzenlemektedir. Kurul, Ortaklıklar tarafından usulüne uygun bir şekilde bildirilen, makul ve zorunlu halin varlığına ilişkin değerlendirmesini, halka açık ortaklık yönetiminin kontrolü dışında gelişen ekonomiyi, sektörü ya da şirketi etkileyen olumsuzlukları vb. durumları da dikkate alarak karar verecektir.

Oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul kararı sonucunda, ilgili ortaklıkta mevcut oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına sahip olunması nedeniyle yönetim kontrolünün elde edilmesi, pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal kabul edilecektir.

Oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyaz veren paylara sahip olan kamu kurum ve kuruluşları Tebliğ’den istisna tutulmuştur.

Ortaklıkların Tebliğ’deki usul ve esaslara uyumundan yönetim kurulları sorumludur.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/2020011 0-5.htm

Share:

Leave a reply